publications

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

 

[...]Ustawodawca wprowadzając do polskiego systemu prawnego instytucję klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na mocy Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 846, reguluje normę mającą na celu przeciwdziałanie omijaniu przepisów prawa podatkowego oraz zminimalizowanie osiągania z tego tytułu korzyści finansowych. Można śmiało założyć, że istnienie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wpłynie na polskie uwarunkowania gospodarcze i powstrzyma proceder agresywnego omijania prawa podatkowego.


Należy postawić granicę pojęciową pomiędzy unikaniem opodatkowania, które jest przedmiotem samej klauzuli, uchylaniem się od opodatkowania, oraz optymalizacji podatkowej. Są to pojęcia pokrewne jednak w świetle nowych przepisów, zwłaszcza pojęcia optymalizacji oraz unikania wydają się nabierać nowego znaczenia.
Dlatego, aby ocenić zasadność danych norm prawnych należy krok po kroku przeanalizować poszczególne przepisy, wyjaśnić ewentualne wątpliwości, oraz określić istotę samej regulacji.


Szczególnie ważne jest określenie istoty unikania opodatkowania w porównaniu do przedstawionych pojęć pokrewnych jak i nowych rozwiązań uregulowanych przez ustawodawcę podczas wprowadzenia do polskiego systemu prawnopodatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.


Celem pracy jest wykazanie skuteczności klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zwalczaniu omijania obowiązku podatkowego.


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wydaje się być odpowiedzią ustawodawcy na problem negatywnej konkurencji fiskalnej. Rozwiązanie w niej zawarte mogą wyposażyć organ podatkowy w narzędzia pozwalające na wykonanie celu ustawy podatkowej. Praca została napisana na podstawie polskiego ustawodawstwa, jak i literatury prawniczej dotyczącej tematu.[...]

 

Download

07.07.2017 - Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, jako rozwiązanie przeciwdziałające omijaniu obowiązku podatkowego